bettilt giriş

Sports Economics Networking is publishes scholarly research in the field of sports economics
by Sebahattin Devecioğlu

EKOSPOR
ACADEMIC & BUSINESS
Academic Business Consulting and Marketing Agency
Business Model Innovation for Marketers;
Solution, Access, Value and Education


EPSI TÜRKİYE WEBINAR

 EPSI – The European Platform for Sport Innovation

EPSI TÜRKİYE WEBINAR :  July 19th-10 a.m TR 

“EU Funding Opportunities in Sport and Innovation”

EPSI- European Platform for Sport Innovation. EPSI TURKISH WEBINAR : “EU Funding Opportunitites in Sport and Innovation” 19th July 2022 Time 10 .00 a.m TR.

Share plz with #Ekospor

TÜRK FUTBOLU MANİFESTOSU

Toplumsal gelişmede küçümsenmeyecek bir yere sahip bulunan futbol, sektörel anlamda da önemli sayılabilecek bir yapı sergilemektedir. Bütün bu gelişmelere karşın, futbolu herkesin aktif olarak katılımda bulunabildiği bir spor dalı haline getirebilmek için var olan potansiyeli, dengeli bir düzeyde geliştirip benimsetmek futbol yönetimi ile ilgilidir.

Son yıllarda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’ nin problemli olarak sunmuş olduğu futbol hizmetlerinde, siyasi ve bürokratik egemenlik gibi şekillerde kendini gösteren idari tıkanıklıklar dikkat çekmektedir. Dolayısıyla hızlı bir değişimin yaşandığı günümüz ortamında futbola katılımın ve faaliyetlerin ülke düzeyine optimal biçimde sunulmasını sağlayacak yeni bir yapılanmaya ihtiyaç olduğu sık sık vurgulanmaktadır.

Bugün Türk futbolunun yapısal nitelikli önemli sorunları bulunmaktadır.

Share plz with #Ekospor

Sorgu: 54 sure: 0.583