Avrupa Birliği Spor Sektörü Covid-19 Acil Eylem Planı

Avrupa Birliği Spor Sektörü Covid-19 Acil Eylem Planı

EOC (European Olympic Committes)  AB Ofisi, AB’den spor organizasyonlarını desteklemesini isteyen çok paydaşlı bir Covid-19 pozisyon belgesinin hazırlanmasını koordine etti.

European Olympic Committees

Avrupa genelinde spor, koronavirüs krizinden büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu süreçte profesyonel ve amatör her türlü spor etkinliği iptal edildi veya ertelendi, sürecin nasıl sona ereceğine dair sorulara cevaplar arandı.  Tüm spor dünyası.  (Elit) sporcular için formda spor aktiviteleri yapılamayacağı ve çoğu spor tesisi kapatıldığı için formda kalmak büyük bir zorluklar yaşanmaktadır. Küçük spor kulüplerinden profesyonel takımlara, sporculardan antrenörlere, organizasyon görevlilerine, taraftarlara ve sponsorlara kadar büyük zorluklarla karşı karşıya bulunmaktadır.  Bu sürecin en çok etkilenenler arasında, kar amacı gütmeyen organizasyon statüsü nedeniyle;  önemli miktarda rezerv bulundurmasına izin verilmeyen spor kulüpleri ve federasyonlar bulunmaktadır. Bu kulüpler ve federasyonlar çoğu zaman likidite sıkıntısı çekmekte hatta gelir eksikliği nedeniyle iflasla karşılaşmaktadırlar.

Bu nedenle, salgının başlarında, EOC AB Ofisi SHARE Girişiminin spor paydaşları ile işbirliği içinde Avrupa Komisyonu tarafından, durum üzerinde düşünmeye başlamış ve “COVID-19 krizinin spor sektörü üzerindeki etkisi üzerine bir durum belgesi” oluşturmuştur. 

EOC AB Ofisi bunu yaparak, farklı spor organizasyonlarını bir araya getirmek için girişimi başarıyla koordine etmiştir geniş bir destek toplamıştır. Şimdiye kadar Avrupa FIBA,  CEV, Avrupa Atletizm, Avrupa Hentbol Federasyonu ve Avrupa Rugby gibi Avrupa spor federasyonları dahil 43 spor paydaşı  ve 16 Ulusal Olimpiyat Komitesi Covid-19 pozisyon belgesini destekledi. Belge, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Komiserler Mariya Gabriel (spordan sorumlu) ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Elisa Ferreira (Uyum ve Reformlar) dahil olmak üzere başlıca AB aktörlerine gönderildi.

Ortak Durum Belgesi;  Avrupa kuruluşlarını, spor organizasyonlarının krizin üstesinden gelmeye yönelik ilgili AB finansman programları kapsamında tam destek almaya uygun olmalarını sağlamaya çağırmaktadır. Özellikle, Coronavirus Müdahale Yatırım Girişimi (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) / ve Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII +) gibi Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonlarının (ESIF) European Structural and Investment Funds yeniden yönlendirilmesiyle ilgilidir.  ESIF ulusal / bölgesel düzeyde yönetildiği için, krizin operasyonları ve faaliyetleri üzerindeki etkisini azaltmak ve spor kulüplerini, federasyonları, sporcuları ve koçları doğrudan desteklemek için bir araç olarak kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır.   Ayrıca, belge  “Avrupa’ da sporun daha ​​esnek ve sürdürülebilir teşviki için bir eylem planı” sunmakta ve spor sektörüne doğrudan fayda sağlayacak daha fazla destek tedbirleri önermektedir.

Rapor, AB ekonomisi çerçevesinde sporun önemini vurgulamaktadır. 2012 yılında Spor, AB’nin toplam GSYİH’ sının % 2,12’sine eşit olan 279,7 milyar Euro’yu temsil ediyordu.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/865ef44c-5ca1-11e8-ab41-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-71256399].

Bundan da öte, spor, sosyal kaynaşmada, sağlığın geliştirilmesi ve refahın artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, kriz sona erdiğinde, spor, hem sağlık hem de ekonomi açısından Avrupa’nın yeniden uyum sağlama rolünü oynayacaktır. Bununla birlikte, spor sektörünün kendisini formda tutmak için AB ve Üye Devletlerinin desteğine artık ihtiyaç duyulmaktadır.

Kaynak 1 https://www.euoffice.eurolympic.org/blog/eoc-eu-office-coordinates-multi-stakeholder-covid-19-position-paper-asking-eu-support-sport

COVID-19 Krizinin Spor Sektörü Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Çalışma Belgesi

AB Ekonomisinde Sporun Önemi

Spor, ulusal ekonomilerdeki payı ile AB’de tarım, ormancılık ve balıkçılıkla karşılaştırılabilir önemli bir ekonomik sektördür. Spor endüstrisinin ekonomik ve sosyal COVID-19 salgınının neden olduğu ekonomik krizle başa çıkabilmek için güçlü bir araç olmalıdır.  

Araştırma sonuçları  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/865ef44c-5ca1-11e8-ab41-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-71256399

Sporla ilgili GSYİH’nın 279,7 milyar euro olduğunu belirtmektedir.  AB’deki toplam GSYİH’nın % 2.12’sine karşılık gelmektedir.  Her 47. euro bir spor sektörü tarafından üretilmektedir. Spor yoğun istihdamdır, yani GSYİH içindeki payından daha fazla istihdam yaratmaktadır. Sporla ilgili istihdam AB’de 5.67 milyon kişiden oluşmaktadır. Bu toplam AB istihdamının % 2,72’sine eşittir. Her 37 çalışandan biri spor sektöründe çalışmaktadır. Spor ortalama bir sektörden daha fazla ara mal kullanmakta ve bu nedenle diğer sektörlerde önemli gelirler üretmektedir.

Bu nedenle, hükümetlerin spor endüstrisindeki iş, İstihdam ve GSYİH içindeki payı açısından güçlü ekonomik etki oluşturmaktadır.  Spor, kriz sırasında ve sonrasında Avrupa toplumlarının yeniden inşasına sosyal fayda sağlayarak  katkıda bulunacaktır.

Ayrıca, SHARE Girişimi  https://ec.europa.eu/sport/share-initiative_en  özellikle yenilik ve araştırma, sosyal uyum ve içerme, bölgesel yenilenme ve çekicilik veya çevre koruma gibi bir dizi kilit politika alanı üzerindeki etkisi sayesinde,  sporun bölgesel kalkınma ile ilgisinin sürekli bir savunucusu olmuştur.  

AB Uyum Politikası ve Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları hedeflerine ulaşmada etkili bir araç olarak ,  Spor ve fiziksel aktivitenin bu hedeflere ulaşmak için yapabileceği önemli katkıları vurgulayan birkaç makale https://keanet.eu/projects/ hazırlamıştır.

COVID-19′ un Spora Etkisi

COVID-19 salgını salgını, Avrupa vatandaşlarının sağlığı ve günlük yaşamı üzerinde benzeri görülmemiş bir etki ile AB’yi ve Üye Devletleri ani ve dramatik bir şekilde etkiledi. Yaşamlarını ve genellikle işletmeleri fiziksel aktivite yoluyla sağlığı teşvik etmeye adamış olanlar da dahil olmak üzere spor sektörü, pandemik salgından etkilenen insanların refahı konusunda derin endişe duymaktadır. Spor sektörü, bir zamanlar normal bir yaşam tarzı olarak kabul edilen şeyin yeniden canlanmasına katkıda bulunmaya isteklidir. Spor, bireylerin ve toplumların, insanların sağlığına, sosyalleşmesine, eğitimine ve genel bir refah duygusuna katkıda bulunabilecek mekanizmalar yoluyla krizin yaşamları üzerindeki olumsuz etkilerini yumuşatmasına yardımcı olabilir. Salgın kısa ve orta vadeli sağlık etkisine ek olarak (hareketsizlik, yalnızlık ve kaygı ile bağlantılı zihinsel sağlık riskleri dahil), pandeminin insanların günlük yaşamları, sağlığı ve genellikle toplumlar ve birçok sektör üzerinde olağanüstü uzun vadeli sonuçları olacaktır. ekonominin, özellikle hizmet sektörlerinin, ör. turizm, yemek ve konaklama hizmetleri, ulaşım ve spor.

Hareketlilik kısıtlamaları ve kilitlenme spor sektörünü çekirdeğe çekmiştir. Taban sporu en çok etkilenen, ancak profesyonel spor ve tüm spor endüstrisi ve paydaşları oldu: sporcular, antrenörler, eğitmenler, yöneticiler (spor organizasyonlarındaki çalışanlar), gönüllüler, rekabet yetkilileri (örneğin hakemler, delegeler), işletmeler, özellikle mikro ve küçük işletmeler (örneğin fitness kulüpleri, spor salonları, perakendeciler, etkinlik organizatörleri, pazarlama ajansları, spor ekipmanları üreticileri ve kiracıları).

Avrupa sporu, büyük ölçüde, birçok vatandaşın uygun fiyatlı spor aktivitelerine katılmasına ve günlük olarak spor ve fiziksel aktivitenin keyfini çıkarmasına önemli bir rol oynayan küçük kulüpler ve derneklerin bir dokusuna dayanmaktadır. Bu küçük kulüpler ve dernekler Avrupa sporunun belkemiğidir. Bununla birlikte, doğası gereği kar amacı gütmeyen ve bu nedenle herhangi bir rezerv olmadan, tutkulu gönüllülerin ve çalışanların desteğiyle sıklıkla tehlikeli koşullarda çalışmaktadırlar. Sporda, özellikle taban seviyesinde, bu ekonomik kriz, halihazırda olduğu gibi, fiziksel aktiviteyi teşvik eden ve Avrupa’daki vatandaşlara uygun fiyatlı spor faaliyetleri sunan derneklerin ve kulüplerin iflasına neden olacaktır. Sonuç olarak, spor sektörü de bir işsizlik acil durumuyla karşı karşıya kalmıştır. Bu daha küçük Avrupa taban dernekleri, ekonomi ve toplum üzerinde uzun süreli etkilere yol açabilecek kriz nedeniyle kapanma riski en yüksek olan gruptur. Bu, Avrupa’daki tüm taban sporlarının geleceğini tehlikeye atacak

Spor Sektörü PaydaşlarI tarafından gözlemlenen ana konular:

Birkaç hafta geçti, bir gece heyecanla bana bir konuşma aydin escort yapmamı istedi. Adamının yaşadığı daireden acilen taşınması gerektiğini ve yeni bir tane bulmak için zamanı olmadığını söyledi. Yok ben karşı eğer o birkaç hafta yaşamayacak var. O gece olanları neredeyse unutuyordum ve tabii ki sorun olmayacağını söyledim. O oldu, bizimle birlikte yaşamak. Üç kahvaltı ve akşam yemeği hazırladık, film izledik, masa oyunları oynadık. Ama her ayrıldığımda ve geri döndüğümde onları öpmeye zorladım. Birbirlerini ne kadar çok istediklerini gördüm. Onun için çok mutluydum ve aynı zamanda çok kıskandım. O zamana kadar üç aydan fazla bir erkeğim yoktu. Ve ben odamda yalnız kaldığımda, onlar da kendi odalarına gittiklerinde, bilmedikleri bir ritüel başladı. Ben nefes nefese onların odasında neler olup bittiğini dinledi, gözlerimi kapattı ve onun yerine kendimi hayal. Arkadaşlarımın şakası sırasında bana verilen lastik Horozu çıkardım ve tükenene kadar kendimi becerdim. Onların zevklerinden sonra bir gece, hala süreçteydim, yavaş yavaş yapay penis enjekte ettim, parmaklarımı yaladım, en güçlü rize escort orgazmı elde edene kadar klitorisimi okşadım. Gözlerimi açtım ve kapıda bir arkadaşım olduğunu gördüm. Atladım, gördüğü şeyi haklı çıkarmak için binlerce düşünce aklımdan geçti. Ama her şeyin çok açık olduğunu fark ettim. Odaya girdi, arkasındaki kapıyı kapattı ve bir sandalyeye oturdu. Gözlerinde kınama görmedim, sadece anlayış. – söylesene, bu ne zamandır oluyor? Kaybedecek bir şeyim yoktu ve ilk gecenizden beri cevap verdim. Bunun olmasını beklemiyordum. Sanırım çok uzun zamandır seks yapmıyorum. Sen de detayları benimle paylaştın ve hayal gücüm çok fazla oynadı. Üzgünüm, çok utanıyorum. – Özür dileyecek bir şeyin yok. Nasıl hissedeceğini düşünmeyen bendim. Aşık bir Çiftle aynı dairede yalnız bir kız olmanın ne kadar zor olduğunu hayal ediyorum. Biliyor musun, eğer bu başka bir adam olsaydı, bir süreliğine sana teklif ederdim, böylece kendini daha iyi hissedersin. Ama S’yi çok seviyorum ve başka biriyle sevişirse dayanamam. – Tatlım! Neredeyse ağlıyordum. – senden asla böyle bir şey istemezdim. Sarıldık. Seni sex hikayeleri rahatlatmak için yapabileceğim bir şey var mı diye sordu. Kafamda onlarca gece mastürbasyon yaptım, inlemelerinin altında, neler olup bittiğine dair fantezilerim ve ne istediğimi anladım… – Lütfen hiçbir şey söyleme… kendimi kaybettim. – Ne? Söyle? Ben ne yapacağım, elimden geleni yapacağım. dedi. – Lütfen odana kapıyı açık bırak. – adamın sikini hissedemiyorum, ama senin zevkini görmek ve seninle birlikte zevk aldığımı bilmeni istiyorum. – Elbette tatlım! – bana kemer escort sarılarak fısıldadı. Ertesi gece, filmi izledikten sonra, odalarımıza dağılmak üzere toplandık. Koridorda dururken, bir arkadaşa baktık, gülümsedi ve bana başını salladı. Onlar odaya girdi ve kapı Aralık kaldı. Koridordaki ışıkları söndürdüm ve nefesimi beklemeye başladım, uzun süre beklemek zorunda değildim. Islak öpücüklerin şaplak sesleri, sönmüş üst ışık ve yumuşak gece lambası ışığı. Ben yaklaştı kapıya. Sırtını pencereye doğru durdu, şortunu çıkardı ve yavaşça sandalyeye doğru itti. Yavaş yavaş külotunu çıkardı dizlerinin üzerine düştü, göğsünü, karnını öptü ve aşağıya doğru ilerledi. Zaten bacaklarını omuzlarına attı ve başının bacaklarının arasındaki hareketini ve dilinin ve dudaklarının yumuşak kedi ile temasından kaynaklanan tatlı sesleri görüyorum. Gözlerini kapatarak inliyor, sonra kapıya bakıyor ve gülümsüyor. Beni gördüğünü ve tadını eskişehir escort çıkardığını anlıyorum. Onun sırası gelir, onu yatağa iter, böylece sırtını kapıya doğru tutar, soyunur ve ağzına bir horoz alır. Oh, ne kadar güzel, büyük, mükemmel düz. O yalıyor ve berbat, skrotum ile oynuyor. Ben de onun nasıl bir tadı olduğunu hayal etmeye çalışıyorum. Oral oyunlar bitti, ana eylem zamanı. Yavaşça bacaklarını yayılır, şişmiş klitoris ve düzgün Labia ile pürüzsüz traşlı kedi görüyorum, ne kadar güzel olduğunu düşünüyorum. ve o da bacaklar arasında görükle escort onu öpmeye devam etmiyor, sonra yavaşça içeri giriyor. O eğilir ve zevkle inliyor, ben zorlukla onunla boğuk inilti geri alıyorum. Her tarafım akıyor, parmaklarım vajinamın derinliklerine girdi, onlarla birlikte ritime giriyorum. Gözlerini bedenlerinden ayırmıyorum ve bana bakıyor ve gülümsüyor. Mersin escort öper ve sikikleri. Kendimi beceririm ve ayak parmaklarımı yalarım, ayaklarımın üzerinde zorlukla dururken kapı pervazına yaslanırım. Dudaklarından «boşalıyorum» diye bir şey duyuyorum, bir bükülme, yüksek sesle inilti ve onunla birlikte boşalıyorum…

  • Gelir Kayıpları : vatandaşlara, özellikle yılın çoğu döneminde, çoğu spor için sezonun başlangıcını, yani eğitim ve yarışmalar düzenledikleri, turnuvalar yoluyla para topladıkları, etkinlikler, seminerler düzenledikleri, eğitim kampları, yarışlar, vb. Ayrıca, farklı ücret türlerinden gelen düzenli gelirin önemli bir bölümünü de kaybetmişlerdir, örn. üyelik, lisanslama, katılım veya abonelikler.
  • Sporcular sadece bir sezonu ve dolayısıyla bazı finansal faydaları kaybetmekle kalmaz, aynı zamanda antrenörleri ve antrenmanları ve yarışabilme yetenekleri de gelirlerini etkiler. Bazıları için bu durum, özel (sponsorlar) ve kamu kaynaklarından (yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde) statü kazanma ve finansman sağlama fırsatının kaybını temsil eder.
  • Spor organizasyonlarının gelirlerindeki düşüş nedeniyle sporcular mali destek almazlar (örn. Burslar, stajyerlikler).
  • Nakit akışı zorlukları: Kurumlar, gelir kaybına bakılmaksızın ödemek zorunda oldukları sabit maliyetlere sahiptir.
  • İşsizlik: çalışanların, sporcuların, antrenörlerin ve diğer çalışanların, özellikle de maaşları yukarıda belirtilen gelir kaynaklarına bağlı olan işçilerin işten çıkarılması; spor sektöründeki hiçbiri iş güvenliğine sahip değildir.
  • Serbest çalışanlar – genellikle konser ekonomisinde faaliyet gösteren ve artık hizmet veremeyen serbest meslek sahipleri (örneğin eğitmenler), işletmelerdeki işlerin korunması için farklı türlerde kamu desteği söz konusu olduğunda radar kapsamına girmiştir.
  • Kuruluşlar, ücretsiz işgücünün önemli bir kısmını, yani evleriyle sınırlı veya hareket kabiliyeti kısıtlı gönüllüleri kaybetmiştir.
  • Doğrudan ve dolaylı olarak sporla ilgili endüstriler, mevcut iş modellerinin çoğunun başarısız olduğunu ve hem kısa hem de uzun vadede iş stratejilerini değiştirme ihtiyacı hissettiğini görüyorlar. Bu çok sayıda işi ve girişimciyi etkilemektedir.

Avrupa’da Sporun Sürdürülebilirliği için  İçin Eylem Planı

Bu eşsiz koşullar, getirdikleri tüm zarar ve üzüntünün ötesinde, uzun vadede politikaları yeniden düşünmek ve öncelikleri yeniden değerlendirmek. Günümüz krizi bizi sağlık, hastalığa direnç ve fiziksel uygunluk ile ilgili öncelikleri ele almak. Spor ve fiziksel aktivite toplumları ve AB vatandaşlarını daha esnek hale getirmeye katkıda bulunmak. Bir salgının ortasında, sporun koruyucu sağlık hizmetlerine katkısı giderek önem kazanmaktadır. Ayrıca, spor kulüpler ve dernekler topluluklara derinden bağlıdır ve insanlarla ilişki kurmak için mükemmeldir.

Bu nedenle, toplum yaşamındaki konumlarıyla bu örgütler hem toplumu sağlık tehditleriyle yüzleşmek için harekete geçirmede hem de kilitlenme süresi azalmaya başladıktan sonra sosyal ve ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılmasında önemli bir role sahiptir. COVID19’un yayılmasını durdurmak, günlük rutinlerde benzeri görülmemiş değişikliklere neden olabilir, ancak AB vatandaşlarının sağlık ve refahını sağlamak her şeyden önce önceliklidir. Spor ve sağlığı geliştirici fiziksel aktiviteye yatırım yapmak bu yüzden her zamankinden daha önemli. Sürdürülebilir, sağlıklı bir Avrupa’ya ulaşmak için spor ve fiziksel aktivite tüm politikaların merkezine  getirilmelidir. Bu istisnai durumlarda, mevcut COVID-19 krizinin spor sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için hızlı ve yeterli destek ve net bir eylem planı oluşturulması önemlidir. Üye Devletler şu anda krizin sonuçlarını ele almak için bazı Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonlarını yeniden tahsis etme olasılıklarını tartışmaktadır.

Avrupa girişimleri bağlamında sürdürülebilir bir spor sektörünün (hem kamu hem de özel) desteklenmesi ve teşvik edilmesi çok önemlidir.

Acil Durumda İşsizlik Riskleri (Unemployment Risks in an Emergency)  (SURE)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A143%3AFIN

Coronavirus Müdahale Yatırım Girişimi (Coronavirus Response Investment Initiative)  (CRII)

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response

Coronavirus Müdahale Yatırımında İşsizlik Risklerini Azaltmaya Destek Girişimi (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII +)

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiativeplus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resourcesve ulusal ve Avrupa düzeyindeki diğer girişimler

Destek önlemleri özellikle şunları içermelidir:

• Spor sektörünün işten çıkarılma ve gelir kaybı riskine karşı işlerin, çalışanların ve serbest meslek sahiplerinin korunması için fonlara uygun olmasını sağlamak.

• Spor faaliyetlerini teşvik eden kurum ve kuruluşlar için vergi indirimlerine izin vermek amacıyla, diğer sektörlerde olduğu gibi devlet yardımı ile ilgili kuralların aydınlatılması.

• Spor işletmelerinin mevcut toplumsal zorlukları ele alması için inovasyon programlarının (endüstriyel modernizasyon) teşvik edilmesi.

• Bu krize yanıt olarak mevcut AB finansal araçları (örneğin Avrupa Yatırım Bankası) veya yeni oluşturulan araçlar aracılığıyla spor kulüplerinin ve diğer derneklerin likiditesini sağlamak için kredi sağlanması.

• Bazı AB ve ulusal fon akışlarını ve özellikle Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonlarını, spor ve fiziksel aktivite de dahil olmak üzere vatandaşların refahını teşvik eden eylemlere yönlendirmek.

• Spor kulüpleri ve dernekleri ile dış kaynaklı antrenörler ve serbest çalışanlar – serbest meslek sahipleri dahil olmak üzere çalışanları için kamu ve özel dayanışma fonlarının oluşturulması.

• İnsanların evleriyle sınırlı olduğu zamanlarda spor ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek için yenilikçi fonlar olarak yeni finansman fırsatları yaratmak (Örneğin Sportska televizija (Hırvatistan NOC’nin açık hava kanalı) 5. sınıflar için beden eğitimi içeren bir okul programı yayınlıyor -8 ilkokulda, insanların bazen elit bir atlet tarafından yönetilen TV’deki egzersiz seansına aktif olarak katılmaya teşvik edildiği TV şovları üretme veya Ulusal Federasyon Tekvando ve en iyi antrenörler tarafından sporcular için oluşturulan özel bir tekvando eğitimi üretme , vb.)

• Okulların ve beden eğitimi öğretmenlerinin öğrencileri etkili ve güvenli dijital yeniliklerle (ve inovasyonu teşvik eden), yani finansman, yönergeler, en iyi uygulama örnekleri, internet fiyat tavizleri yoluyla eğitmeye devam etmelerine yardımcı olmak

• sonuç olarak, fiziksel aktiviteyi teşvik etmek için yenilikçi çözümler sunarak hem evde hem de ofiste çalışan çalışma popülasyonunda sağlıklı bir aktif yaşam tarzını teşvik etmek.

İmzacıları içeren tam durum belgesini burada bulabilirsiniz…

Kaynak 2:  Position paper on the impact of the COVID-19 crisis on the sport sector

https://www.euoffice.eurolympic.org/files/position_paper_COVID-19%20final_revision.pdf

———————————–

COVID-19’un spor sektörü üzerindeki etkisi, spor etkinliklerini iptal etmekten çok daha geniştir

21 Nisan 2020’de, Merkez Devlet Spor Dairesi Dışişleri Bakanı Tomislav Družak, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen yeni spor salonunun (COVID-19) spor sektörü üzerindeki etkileri konusunda düzenlenen AB Spor Bakanlarının video konferansına başkanlık etti.

Koronavirüsün yayılmasını durdurmak için, MS’de salgının evresine ve diğer spesifik koşullara bağlı olarak çeşitli önlemler alınmıştır. COVID-19 salgını ile mücadelede hayat kurtarmak ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak en önemli öncelik olmaya devam ediyor. COVID-19’un patlak vermesi toplumumuzu birçok yönden etkilemiştir ve krizin spor sektörü üzerinde de büyük etkisi vardır. Halk sağlığı önlemleri bağlamında, yayılmayı sınırlamak için halihazırda farklı adımlar atılmıştır.

Öngörülemeyen bu özellikle zorlu zamanda ve vatandaşların yaşamı ve sağlığı tehlikeye girdiğinde, Spordan sorumlu bakanlar, ortak çözümler aramaya ve olumsuz sonuçların azaltılmasına yardımcı olmak için bilgi, deneyim, fikir ve öneri alışverişinde bulundular.

“Spor sektörünü korumak ve vatandaşlarımızın sağlığına ve refahına ve toplumumuzun hem mevcut durumda hem de pandemi sonrası gelişimine katkıda bulunmaya devam etmesini sağlamak için çok fazla çalışma var. dönem. Ancak spor sektörünün bu krizden her zamankinden daha güçlü çıkacağından eminim ”Dışişleri Bakanı Tomislav Družak.

AB Spor Bakanları, Üye Devletlerde uygulamaya konan farklı tedbirleri tartıştılar. Bakanlar, bu durumun spor federasyonlarının işleyebilme yeteneğini etkilediğini ve spor olaylarının çoğunluğu iptal edildiği için büyük ekonomik kayıplar olduğunu vurguladı.

Yerel ve taban seviyesindeki spor faaliyetlerinin yanı sıra bir dizi küçük kulüp ve spor organizasyonunun düzenli işleyişinin de kesintiye uğradığını vurguladılar.  

Ulusal düzeyde mevcut ve planlanan fonların yeniden tahsis edilmesi için her fırsatın alınması gerektiğini, ancak AB fonlarının kullanımının ve sporun bölgesel kalkınmanın önemli bir parçası olarak tanınmasının ulusal önceliklere uygun olarak ve ilgili paydaşlar arasında işbirliği.

Pandeminin doğası göz önüne alındığında, sporcuların vatandaşların fiziksel aktivitelerini geliştirme, aynı zamanda güvenliklerini sağlama ve koronavirüsün yayılmasını önleme konusunda eğitim, hazırlık ve kapasitelerinin sürekliliğinin sağlanmasına özel bir önem verilmiştir.

Bakanlar, Üye Devletlerin insanları evde farklı eğitimler veya sınırlı açık hava etkinlikleri yoluyla fiziksel aktiviteyi sürdürmeye motive etmek için farklı önlemler aldıklarını vurguladılar. Avrupa Komisyonu da COVID-19 salgını istisnai bir olay olarak nitelendirdi ve Komisyon Üyesi Gabriel, Üye Devletlerin krizde spora yardım etme ve kriz sonrası toparlanma çabalarını desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

Erasmus +: spor başvuru tarihleri ​​ve proje uygulamasına ilişkin esnekliğin yanı sıra gelecekteki programlara ilişkin esnekliğin takdir edildiği kabul edildi.  

Son olarak Bakanlar, #BeActiveAtHome kampanyasını vatandaşları evdeki fiziksel aktiviteye ve sağlıklı kalmak için motive etmek ve Avrupa Spor Haftası’nın bir sonraki baskısının ortak değerlendirmesini memnuniyetle karşıladı.

Kaynak 3  https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=251

Spor alanındaki video konferans, Hırvatistan Başkanlığu tarafından 21 Nisan 2020 tarihinde AB Bakanları ve temsilcileri için Komisyon Üyesi Mariya Gabriel ile sanal olarak COVID-19’un spor sektörü üzerindeki etkisini tartışmak için bir fırsat olarak düzenlendi. Koronavirüsün yayılmasını önlemek için genel koruma önlemlerinin yanı sıra, virüsün salgının erken evresinde çeşitli hastalıklarla yayılmasının önlenmesine zaten katkıda bulunan spor sektörünün gözle görülür hızlı tepkileri olduğu açıktır.

Öneriler ve Önlemler

Bugüne kadar, Üye Devletlerin çoğunda tüm spor müsabakaları ve etkinlikleri iptal edilmiş veya ertelenmiştir ve spor tesisleri çoğunlukla kapalıdır. Bununla birlikte, epidemiyolojik duruma bağlı olarak belirli koşullar altında belirli spor antrenmanlarına izin vermenin spesifik örnekleri vardır. Bu koşullar, günümüzde açık hava hareketleri günümüzde genellikle sınırlı veya kısıtlı olan vatandaşların fiziksel aktivite olanakları üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.

Bakanlar, bu kriz zamanlarında sporcular, antrenörler ve spor sektöründeki diğer paydaşlar tarafından çeşitli sorunların yaşandığını vurguladılar. Pandeminin olumsuz etkilerini azaltmak için hem ekonomik hem de sosyal farklı yaklaşımlar ve önlemler alınmaktadır. Bunlar genellikle pandeminin farklı aşamaları veya ulusal spor sistemlerinin organizasyonundaki farklılıklar nedeniyle değişir. Spor sektöründeki işverenler ve çalışanlar için finansal destek, kira sübvansiyonları, iptal edilen spor etkinlikleri nedeniyle maliyetlerin kısmi olarak geri ödenmesi, vergi düzeltmeleri veya finansal yükümlülüklerin ertelenmesi gibi çok sayıda örnek vardır. Destek, devam eden projelerin uygulanmasına bağlı esneklikte ve başvuru sürecinde de görülebilir.

Devletler, Ekonomik destek dışında, rekabet sistemini organize etmek ve çeşitli sorunları ortaklaşa çözmek için düzenlemeleri ayarlamada spor federasyonları ile işbirliği örnekleri vardır. Sosyal açıdan, sporculara ve vatandaşlara verilen destek örnekleri, farklı Üye tarafından benzer bir şekilde ulusal düzeyde iyi kabul edilen ve uygulanan Avrupa Komisyonu Girişimi #BeActiveAtHome gibi çeşitli kampanyalar yoluyla fiziksel aktivitenin sürdürülmesi konusunda vurgulanmıştır.

Bakanlar, kriz döneminde ve sonrasında, emniyet ve emniyeti sürekli olarak AB’nin önceliği olarak dikkate almak gerektiğine dikkat çekti. Çıkış stratejileri, hem sporcular hem de vatandaşlar için, öncelikle sosyal mesafelerin sürdürülebileceği açık hava etkinlikleri yürütenler için eğitim sağlayan önlemleri içermelidir. Ayrıca, yenilikçi yaklaşımlar ve dijital araçlar daha fazla araştırılmalıdır.

Ayrıca Avrupa Spor Haftası çerçevesinde gelecekteki faaliyetler üzerinde ortaklaşa düşünmek gerekir. Pandemi sonrası etkili önlemler geliştirilirken, krizin etkilerinin araştırılması ve analizi memnuniyetle karşılanmakta ve Avrupa Komisyonu ile Üye Devletler arasında önemli bir işbirliği noktası olarak görülmektedir. Yeni AB Spor Çalışma Planının gelecekteki öncelikleri üzerinde anlaşırken, Üye Devletler pandeminin sonuçlarının farkında olmalı ve spor sisteminin direncini artırmak için acil durumları ve yatırımları dikkate almalıdır.

Gelecekteki önlemler, Avrupa spor modelinin ilkelerini ve değerlerini dikkate almalı ve hem profesyonel hem de taban kulüpleri ve girişimleri için tasarlanmalıdır.

Finansal bir bakış açısıyla, sporun sürdürülebilir gelişimini desteklemek ve teşvik etmek için mevcut ve planlanan ulusal bütçelerin ve AB fonlarının yeniden tahsis edilmesi olanaklarının araştırılması gerekmektedir. Bakanlar, Avrupa Komisyonu tarafından halihazırda yürütülen tüm faaliyetlerin yanı sıra, Erasmus +: Spor programının ve diğer programların esnekliğini memnuniyetle karşıladılar. “Coronavirus Müdahale Yatırım Girişimi” ve “Acil Durumda İşsizlik Risklerinin Azaltılmasına Destek (SURE)” gibi yeni girişimler içindeki seçenekleri, ulusal öncelikler doğrultusunda ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde araştırmak da önemlidir. Sporun bölgesel kalkınma ve politikaların önemli bir parçası olarak tanınması da sağlanmalıdır.

Başkanlık, daha fazla bilgi alışverişi ve en iyi uygulamalarla geniş sektörler arası işbirliğinin önemini vurgulayarak toplantıyı tamamladı; işbirliği ve spor hareketi ile diyalog dahil. Bütün bunlar çıkış stratejileri üzerinde ortak çalışmaya yardımcı olacaktır.

Presidency summary of the discussion from the Informal Videoconference of the EU Ministers of Sport    (English, pdf / 0.32MB) https://eu2020.hr/Home/DocumentDownload/214

Kaynak 4:  Presidency summary of the discussion from the Informal Videoconference of the EU Ministers of Sport Presidency summary of the discussion from the Informal Videoconference of the EU Ministers of Sport

KAYNAK : S.Devecioglu, “Avrupa Birliği Spor Sektörü Covid-19 Acil Eylem Planı”, 22 Nisan, 2020

Leave a Reply