Covid-19 Sonrası Spor

Covid-19 Sonrası Spor

“Spor ve Fiziksel Aktivite, Covid-19 Sonrası İyileşme Planlarının Bir Parçası Olmalıdır”.

Birleşmiş Milletler (BM) 118 Üye Devleti, Sporun ilerleyen toplumdaki gücünü kabul ederek, tüm devletlere spor ve fiziksel aktiviteyi Covid-19 sonrası kurtarma planlarına dahil etmeye ve spor ile fiziksel aktiviteyi sürdürülebilir kalkınma için ulusal stratejilere entegre etmeye çağırdı.

Covid-19 ‘un spor, fiziksel aktivite ve refah üzerindeki etkisinin yanı sıra sosyal kalkınma üzerindeki etkileri üzerine yapılan ortak açıklamayı imzalayanlar;  

Spor ve fiziksel aktivitenin sürdürülebilir kalkınma, barış, işbirliği, dayanışma, adalet, sosyal içerme ve sağlık gibi birçok önemli katkısının olduğu

Hükümetlerin, mümkün olduğunda spor etkinliklerinde yeniden planlama üzerinde çalışmaya başlamış olan ulusal ve uluslararası spor federasyonları ve birimleri gibi tüm paydaşların üstlendiği çabaların önemli” olduğu;

Bu problemli küresel salgın döneminde, acil önceliklere rağmen, spor ve fiziksel aktivite refahımız için zorunlu olduğu kadar  hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız ve stres,  kaygıyı azaltmaya yardımcı

olduğu;  

Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar Tokyo 2020’nin yanı sıra ertelenen tüm etkinliklerin, gelecekte yeniden organize edildiğinde spor tarihinde çok özel bir yere sahip olacağı. Bu salgının ardından insan birliğinin ve dayanışmasının sembolü olarak duracakları, Erteleme konusunda ilgili paydaşların gösterdiği gayretli çabaları takdirle karşılandığı” vurguladılar.

Sürdürülebilir Kalkınma için Spor Dostları Grubu Eş Başkanları, sırasıyla Monaco Prensliği ve Katar Devleti’nin Daimi Temsilcileri Isabelle Picco ve Alya Ahmed Saif Al-Thani tarafından başlatılan Ortak Açıklamada;

Spor, ekonomik ve sosyal kalkınmaya büyük katkıda bulunduğu vurgulanarak.  Hükümetlerin rolünün  “sporun kadınların ve gençlerin, bireylerin ve toplulukların güçlendirilmesine ve sağlık, eğitim ve sosyal içermeye katkılarına” yansıyan 2030 Gündemi Siyasi Deklarasyonu da dahil olduğu” ifade edilmektedir. “COVID-19 spor, fiziksel aktivite ve esenlik ve sosyal kalkınma üzerindeki etkileri hakkında etkileri” konulu Ekonomik ve sosyal İşler (DESA) Politika Özeti # 73 BM Bölümü.

Avrupa Birliği (AB) Üye Devletlerini Covid-19 salgınının spor sektörü üzerindeki olumsuz sonuçlarını azaltmak için, AB fonlarını kullanmaya davet eden Avrupa Komisyonu tarafından alınan desteğe ek olarak, 27 AB Üye Devletinin Spor Bakanları Covid-19  krizinde  sporun toplumlar için rolünün öneminin altını çizdikleri sonuçları kabul ettiler. 

Sonuçlar, toparlanma döneminde spor sektörünün desteklenmesi gerektiğini vurgularken, aynı zamanda spor hareketi arasında dayanışma çağrısında bulunuldu.

Birkaç hafta önce BM sanal diyaloğuna hitap eden IOC Başkanı Thomas Bach şunları söyledi:

Koronavirüs sonrası dünya spordan faydalanacak. Ve şekillendirmeye katkıda bulunmaya hazırız, dünyayı sporla daha iyi bir yer haline getirmeye hazırız

Dünya hükümetlerini, sporun getirdiği temel katkı nedeniyle koronavirüs sonrası destek programlarına spora dahil etmeye çağırıyoruz

Spor, krizden kurtulmaya ve sağlık, sosyal ve ekonomik açıdan daha iyi bir dünya yaratmaya katkıda bulunuyor,” diyen Başkan Bach. “Spor, işler yaratır, iş faaliyeti üretir, birçok ülkede önemli bir ekonomik rol oynar, bunların hepsi ülkeler ekonomilerini yeniden açmaya çalışırken hayati unsurlardır.”

Spor da umut veriyor ve ertelenen Olimpiyat Oyunları Tokyo 2020 daha da evrenselliğin, dayanışmanın ve dayanıklılığın sembolü olacak” dedi

Mart 2020’de IOC, dünyadaki birçok ülke enfeksiyonu önlemek ve içermek için bir kilitlemeyi uygulamaya başladığında fiziksel aktivitenin önemini artırmak için “#StayStrong, #StayActive, #StayHealthy” dijital kampanyası başlattı. Kampanya, aktif kalmanın bir yolunu bulan, evde yapılacak yeni egzersizleri yaratıcı bir şekilde icat eden ve bunu hayranlarıyla paylaşan sporcuları sergiledi.  23 Haziran 2020’de Olimpiyat Günü vesilesiyle, dünyanın en büyük dijital antrenmanı #StayActive’a yarım milyar insanı tanıttı .

Aktif kalmanın önemi, IOC ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) arasında Mayıs ayında imzalanan ve spor ve fiziksel aktivite yoluyla sağlığın teşviki ve savunulmasına odaklanan Mutabakat Zaptı’nın kalbinde yer almaktadır. İki örgüt de sağlıklı kalmak ve COVID-19’un yayılmasını ve etkisini azaltmak için gereken ortak çabayı ve küresel işbirliğini vurgulamak amacıyla Birleşmiş Milletler ile  “Birlikte Birlikte” kampanyasını başlatmak için bir araya geldi.

Kaynak: OLYMPIC.ORG

Leave a Reply