mus escort bayan
ordu escort bayan
siirt escort bayan
tunceli escort bayan
bayburt escort bayan
sirnak escort bayan
ardahan escort bayan
igdir escort bayan
kilis escort bayan
osmaniye escort bayan
bursa escort
konya escort
eskisehir escort
sanliurfa escort
samsun escort
canakkale escort
hatay escort
izmit escort
kayseri escort
antalya escort
zonguldak escort
manisa escort
bodrum escort
sivas escort
gaziantep escort

KULÜPLER BİRLİĞİNİN STATÜSÜ

Türkiye’de futbol yönetimi; futbol ile ilgili yasal düzenlemeler, futbol kurumları ve futbol organizasyonları ekseninde şekillenmektedir. Türkiye’de Futbol ile ilgili yasal düzenlemeleri incelediğimizde, futboldan sorumlu tek yetkili Türkiye Futbol Federasyonu  olmasına rağmen, Türk futbolu yönetiminde,  Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği gibi bir çok paydaşları bulunmaktadır. Bu paydaşlardan birisi ve son zamanlarda Türk Futbolunun gelişimine önemli katkılar sağlama çabasındaki, kısa adı Kulüpler Birliği olan “Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı” (KBV) dır.

kulupler_birliginden_teknik_karar_h44453

Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfının Amacı;  6 Mart  2008 tarihinde vakıf senedinde (Madde 3 ) yazıldığı şekli ile ; “Türkiye Süper Liginde yer alan spor kulüplerinin bir araya gelerek kurmuş olduğu vakfın amacı, Türk Futbolunu ve Spor kulüplerini geliştirmek, Türkiye Futbol Liglerinin asli unsurları olan spor kulüpleri arasında dayanışmayı ve dostluğu sağlamak, böylelikle Türk Futbolunu Avrupa ve Dünya Futbolu içinde hak ettiği seçkin yere ulaştırmak” olarak belirlenmiştir.  

Vakıf yukarıda belirtilen amacına uygun olarak faaliyetleri ise (Madde 4) 
– Devletin yükünü azaltacak şeklide; ülkemizde futbolun gelişmesi için araştırmalar yapmak, alt yapı ve tesisler oluşturmak, gençlerin spora ve futbola teşvikleri için, yurt içinden ve yurt dışından eğitmenler getirip, seminer, konferans ve paneller vermek ve spor faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli girişimlerde bulunmak.
– Gençleri başta futbol olmak üzere spora teşvik etmek, bu amaçla tesisler kurmak ve işletmek, turnuvalar düzenlemek,
– Türkiye Futbol Federasyonu’ nda Süper Lig Futbol takımlarının iyi temsil edilmesini sağlamak,
– Türkiye Futbol Federasyonu Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve ilgili kamu kuruluşları ile yapılacak protokol görüşmelerine öneriler sunmak ve özellikle stadların ve serbest girişim kartlarının düzenlenmesine katkıda bulunmak,
-Stadların güvenliği için idari organlarla üst düzeyde işbirliği ve koordinasyon sağlamak
-Ülkemizde futbolun gelişmesini temin amacıyla kamuoyu oluşturmak, uygulamadaki aksaklıkların düzeltilmesi için ilgili makamlara başvurmak, yasal düzenlemelerin hazırlanması için çalışmalar yapmak ve yasa koyucuya öneriler götürmek
– Türk Futbolunun uluslar arası platformda tanınmasını sağlamak amacıyla yurt dışında şube ve birimler açmak,
-Türk Futboluna ve Spor kulüplerine hizmet amacıyla projeler hazırlamak, uygulamaya geçirmek.
-Sporda Şiddetin önlenmesine yönelik projeler hazırlamak, uygulamak, eğitimler düzenlemek..

Şelinde belirlenmiştir  (Bknz : http://www.kuluplerbirligi.org/foundation-voucher).

kulupler-birligi-olaganustu-toplanti-karari-aldi-8664323_x_7725_o

     Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı kurulduğundan bu güne  kadar ; Türk Futbolunun gelişim için katkılar sağlamak için göstermiş olduğu en önemli çabalardan bir tanesi ise Türkiye’deki Futbol Liglerinin yayın ihalesi ve gelir dağılımı ile ilgili çabalarını daha önce tartışmıştık ( (Bknz ; http://www.ekospor.com/super-lig-a-s).

           Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptıkları mutabakat sonucunda yayın ihalesinde TFF’nin alacağı yüzde 12 payın yüzde 4’e düşürüleceğini hatırlatarak, “Kalan yüzde 8’in de kulüplere dağıtılması konusunda mutabakata varılmış ve  Yeni yayın ihalesinde Kulüpler Birliği Vakfı ile  TFF bir ihale komisyonu kurarak ortaklaşa  çalışarak; (Bknz: http://www.fanatik.com.tr/2016/11/14/kulupler-birligi-vakfi-yayin-ihalesi-icin-toplandi-1262200 )  TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihale, 2017-2018 Süper Lig yayın hakları ve 1. Lig yayın hakları ile birlikte  590 milyon dolar,  toplamda 2 milyon 590 dolar ile beş yıllığına ihale edilmesi ile sonuçlanmıştı.

Türk Futbolunun gelişmesine yönelik yapılan bu iyi niyet ve tavsiye niteliğindeki çalışmalardan bir başkası olan  ; TFF 1. Lig Kulüpler Birliği; 14.12.2016 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu onayına sunularak  ve kabulün ardından resmen göreve başlamıştır.

     TFF 1. Lig’in kalitesini ve gelirlerini arttırmak amacı ile kurulmuş olan TFF 1. Lig Kulüpler Birliği; çalışmasında kurulu oluşturan başkanlar tarafından alınan ortak karara göre; “kulüplerden sorunlu olarak ayrılan bir oyuncu bir başka 1. Lig kulübü tarafından transfer edilmeyecek” şeklinde tavsiye niteliğinde karar aldıkları ifade edilmektedir. Futbolcu transferleri konusu önemli hukuki işlemler gerektirdiğinden dolayı ; Transferlerde  Futbolcuların, Kulüplerin,  Futbolcu Temsilcilerin haklarını, futbola ilişkin üst kurumlar ( TFF,UEFA,FİFA ) gibi ilgili kurullarla birlikte ilgili hukuk kurumlarını ilgilendiren bir konu olarak tartışmaları beraberinde getirmiştir.

(Bknz https://sporvehukuk.net/2016/12/16/tff-1-lig-kulupler-birliginden-futbolculara-tehdit ).

Türk futbolu yönetiminden sorumlu kurumların   5/5/2009 tarih ve 5894 sayılı “Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun” çerçevesinde işlem görecekleri ilkesinden hareketle kanunda belirtildiği şekli ile ; “ Kanunun amacı; her türlü futbol faaliyetlerini milli ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye’yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonunun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.” olarak belirlenmiştir.

Ayrıca TFF’nin görevleri ;

Türkiye’deki her türlü futbol faaliyetini yürütmek, düzenlemek ve denetlemek (Madde 3 (1) a)

Türkiye’deki her türlü futbol teşkilatı TFF’ye bağlıdır ve bunların hak ve görevleri TFF Statüsü ve diğer talimatlarda tanımlanır  (Madde 4 (1) 3). Olarak kanunlaştırılmıştır (Bknz http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/TFF-KANUN-STATU/TFF-Kurulus-ve-Gorevleri-Hakkinda-Kanun.pdf ).

      Futbol yönetiminde önemli bir yere sahip gönüllü birlikler olarak tanımlanan, Türk Futbolunun gelişimine  katkılar sağlama çabası içerisinde olan “Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı”  ve yeni kurulan “TFF 1. Lig Kulüpler Birliği”  görev, yetki ve sorumluklar ile  ayrıca bu yapıların model olarak geliştirmeye çalıştığı “Süper Lig A.Ş” ve “TFF 1. Lig A.Ş” kurulmasına ilişkin mutabakata varılan yasal düzenlemeler ve gelişmeler çerçevesinde,  Türk Futbol Yönetimindeki Statülerinin hızlı bir şekilde belirlenmesi ile Türk futbolu çift başlı yönetim anlayışında uzaklaşarak,  sürdürülebilir ve rekabet edebilir  bir yapıya kavuşabilecektir. 

Share plz with #Ekospor


Sorgu: 59 sure: 0.444