bettilt giriş

Yeni Spor Yasası

Geçmişten günümüze kadar siyasal sistemlerdeki değişimler, Türk spor yönetiminde yasal düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir. Spor sisteminde ve kurumlarında yapılan reformlarla birlikte birçok yasal düzenlemeler de; Anayasa, Kanunlar, Yönetmelikler, Tüzükler değişime uğramış,  yeniden yazılma ihtiyacı duyulmuştur.

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildikten sonra,  Türk spor teşkilatında yeni düzenlemeler yapılmış, yeni çıkarılan yasalar ve yönetmelikler uygulamaya konulmuştur.

Uzun yıllar TBMM gündeminde olan, Yeni Spor Yasası da, Spor Bakanlığının yeni yapılanması ile birlikte tekrar tartışmaya açılmıştır.

Yaklaşık 66 Madde den oluşacağı ifade edilen,  Yeni Spor Yasasının spor kulüpleri ve spor federasyonlarının yönetim, denetim, gelir-gider dengesi ile yöneticilerinin sorumlulukları konusunda kapsamlı bir düzenleme olarak hayata geçirilmesi ile birlikte ; “Spor kulüplerin, Gençlik ve Spor Bakanlığının tesciliyle kurulacak, Spor kulüplerinin dernek tüzel kişiliğinden ari ayrı bir tüzel kişilik oluşturmalarına imkan sağlanacak, Spor Anonim Şirketlerinin oluşturulmasının yasal bir zemine bağlanacak, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin profesyonel şube açabilmeleri de hayata geçirilecek,  Menajerlik sistemine düzenleme getirilecek, Spor kulüplerinin birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş kurmalarına imkan sağlanacak, spor kulüplerinin zorunlu ve ihtiyari organlarının şekli, tescil aşamalarında aranacak şartlar ile yöneticilerinde olması gereken nitelikler belirlenecek, Spor kulüplerinin birleşmesi ve mal varlığının devrinin yasal zemine kavuşturulacak, Yapılacak işlemlerin banka ve PTT gibi kuruluşlar üzerinden yapılmasını sağlayarak kayıt dışılığın önüne geçilecek, Spor kulüplerinde kurul üyesi olabilmek için belirli suçlardan mahkum olmama şartı getirilecek, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için denk bütçe sistemini getirilecek, bütçe harcama ilkeleri, borçlanma, temlik gibi konularda belirlenecek,  Yöneticilerin, kulüp veya spor anonim şirketlerini zarara uğratmaları halinde şahsi mal varlıklarıyla sorumluluk esasını hayata geçirilecek, Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin borçlanması ve alacaklarını temlik etmesi belirli sınırlar içinde mümkün hale getirilecek”.  Şekli ile Türk sporunda uzun süredir tartışılan problemlere çözüm oluşturacağı düşünülmektedir.

Ayrıca ; “Spor Bakanlığının tek yetkili düzenine geçeceğini ve tüm federasyonlar ile spor kulüplerini Bakanlığa bağlanacağı, yeni federasyon oluşturan kulüplerin kendi aralarında müsabaka yapacaklarını ancak üye olmayan kulüplerin dezavantajlı konuma düşecekleri, 15 kulübün birleştirilerek yeni federasyon oluşturulmasına imkân tanınacağı, Sportif değerlendirme kurulunun 7 kişiden oluşması ve hiçbirinin sporcu olmayabileceği, Tesis yapılırken pazarlık usulü ile yapılacak olması, Tahkim Kurululunu bakanlık atayacak olması, denetleme ve ceza usul esaslarında yeni getirilecek düzenlemelerin”  ihtilaflı olduğu görüşleri de bulunmaktadır.

Spor Kamuoyunun büyük beklentilerini içeren, Yeni Spor Yasasının, Sporcuların, Beden Eğitimi Öğretmenlerinin, Antrenörlerin, Yöneticilerin, Taraftarların, Spor Çalışanlarının ve Akademisyenlerin, Medyanın, Spor adamlarının görüş ve önerileri ile birlikte,  Sporun paydaşları olan Kamu Kurum Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Özel Sektör, Spor Kulüpleri, Spor İşletmeleri ve Spor Federasyonlarının beklentilerinin yeniden gözden geçirilmelidir.

Yeni Spor Yasası, sporun evrenselliği ilkesi gereği, uluslararası spor kurum ve kuruluşlar olarak da bilinen, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliğinin spor ile ilgili kurum ve kuruluşlarının çalışmaları ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Spor Federasyonları görüş ve önerilerinin alınarak değerlendirilmelidir.

Türk sporunda yapısal reformlar getireceği düşünülen Yeni Spor Yasasının, Bilim ve Teknolojilerdeki gelişmeler dikkate alınarak,  Dünyadaki, Siyasal, Sosyal, Ekonomik,  değişim ve dönüşümlere uyum sağlayacak nitelikte olması gerekmektedir.

Aceleye getirilmeden, çağımızın şartlarına uygun nitelikte hayata geçirilecek olan Yeni Spor Yasası, Genç bir nüfusa sahip olan ülkemize önemli kazanımlar sağlayacak, ayrıca Türk Cumhuriyetlerine ’de model oluşturacaktır.

Kaynaklar

https://www.trthaber.com/haber/spor/yeni-spor-yasasinin-detaylari-belli-oldu-638917.html

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpden-yeni-spor-yasasina-tepki-sikenin-yasal-hali-1791135

Share plz with #Ekospor


Sorgu: 54 sure: 0.335