TÜRK SPORUNDA MARKALAŞMA PROBLEMİ


markaSon yıllarda dünya genelinde görülen çağdaş ve teknolojik yönelimler etkisini her alanda göstermektedir. Spor alanı da bu değişimlerden olumlu ve olumsuz etkilenmekle birlikte, toplumun spordan beklentileri her zaman olumlu olmaktadır. Bu nedenle çağdaş spor, kişilerin ve toplumun beklentilerini karşılayabilecek fırsatlar ve kolaylıklar sunmalıdır

Kitleleri peşinden sürükleyen, insanlara ulaşmanın en kolay yollarından biri olan spor etkinlikleri, spor imajı, küreselleşen ve bilgi çağını yaşayan dünyada şirketlerin bir pazarlama aracı olarak kullanabildiği ve hedef kitle ile iletişim kurabildiği bir alan haline gelmiştir.. Çok farklı insan ve gruplarını bir araya getiren spor kavramının, daha uzun süre ve gittikçe artan bir hızla pazarlama stratejilerinde kullanılacağı ön görülmektedir.

Türk sporunun bir çok sembolik amblemlerinden yola çıkarak markalaşma çalışmalarına başlaması ve onu geliştirmesi, inkar edilmeyecek kadar önemli bir pazara sahip olan spor sektöründen hakkına düşen payı alması gerekmektedir. Türk sporunda yeniden yapılanma sürecinde, kurumsallaşmanın yanı sıra, sporu faaliyetleri bünyesinde yeni ekonomi çerçevesinde markalaştırarak, Dünya spor pazarına sürmesi önemli bir gelir kaynağının oluşturulmasının yanı sıra güçlü bir tanıtım ve dinamikleri de yanında getirecektir.

Kaynak : Sebahattin Devecioğlu,Türk Sporunda Markalaşma Problemi, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya, 18-20 Mayıs 2017

http://kayit.asoscongress.com/sobiadfiles/asos_sempozyum_ozet_kitapcigi_2017.pdf

Sunum: https://www.academia.edu/33142348/T%C3%BCrk_Sporunda_Markala%C5%9Fma_Problemi.pdf

Share plz with #Ekospor


Sorgu: 41 sure: 0.727
casino metropol casino maxi