mus escort bayan
ordu escort bayan
siirt escort bayan
tunceli escort bayan
bayburt escort bayan
sirnak escort bayan
ardahan escort bayan
igdir escort bayan
kilis escort bayan
osmaniye escort bayan
bursa escort
konya escort
eskisehir escort
sanliurfa escort
samsun escort
canakkale escort
hatay escort
izmit escort
kayseri escort
antalya escort
zonguldak escort
manisa escort
bodrum escort
sivas escort
gaziantep escort

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE GENÇLİK

2015 International Youth Day: Youth Civic Engagement

(12 Ağustos 2015 Uluslararası  Gençlik Günü)

“In this landmark year, as leaders prepare to adopt a bold new vision for sustainable development, the engagement of youth is more valuable than ever. At this critical moment in history, I call on young people to demand and foster the dramatic progress so urgently needed in our world.” Secretary-General Ban Ki-moon

Doç.Dr.Sebahattin Devecioğlu, 12 Ağustos 2015, New York. Son yıllarda gençlik ve sivil toplum katılımları,  Hükümetler, BM kuruluşları, bölgesel ve çok taraflı kuruluşlar, STK’lar, gençlik ve araştırmacılar tarafından artan ilgi ve politika ve programlama odağı olmuştur.

Dünyada bugün yaklaşık olarak bir milyardan fazla genç yaşamakta olup. Kalkınan dünyada nüfusun yarısı 21 yaşın altında ve  büyük çoğunluğu aşırı yoksullukla ve bir çok problemlerle  karşı karşıya olduğu vurgulanmaktadır.  Gençlik adına tüm bu sorunlarla mücadele etmek amacıyla hazırlanan, “2000 Yılı ve Sonrası için Dünya Gençlik Eylem Planı”’nın (World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond) her yıl belli bir günde tartışılabilmesi ve bu konularda toplumların biliçlendirilmesi için, bu kapsamda 08-12 Ağustos  1998  tarihinde  Lizbon da  Dünya Konferansı  yapılan toplantıda,  Gençlik  Sorumlu Bakanlarının  tarafından önerilen  “12 Ağustos Uluslararası  Gençlik Günü” 17 Aralık 1999 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu  17 Aralık 1999 tarih  54/120 sayılı  kararında ilan edilmişti.

2000 yılından beri her yıl bu heyet kapsamında bir araya gelen gençler, sosyal, kültürel ve insani gelişmeyle ilgili konuları tartışıp, bildiriler yayımlamaktadırlar. Gençlerin yoksullukla mücalede yer almasını hedefleyen  “TheTackling Poverty Together”, “Voice of Youth” (UNICEF) ve “Youth Participation and Youth-Adult Partnership” (UNFPA) projeleri de, farklı BM kuruluşları tarafından bu çerçevede yürütülen programlar arasında yer almaktadır.  

12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü, her yıl Birleşmiş Milletler en üst düzeyde,  Uluslararası Gençlik başkanları, The United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA)  ve The United Nations Development Programme (UNDP) tarafından yönetilen Gençlik Geliştirme Kurumlararası Ağı,  kapsamında kutlamalar ve organizasyonlar düzenlenmektedir.

Bu yılki 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü’nün Konusu ; Sürdürülebilir insani kalkınmayı sağlamak için gençlerin, sorumluluk ve katılımının esas olmasına rağmen,  gençlerin politik ekonomik ve sosyal  şartları çoğu kez bu fırsatlar için düşük ya da mümkün olmamasından  dolayı “Gençlerin Sivil Katılımı” olarak belirlendi  

Ayrıca 12 Ağustos Uluslararası Gençlik günü bizler   için ayrı bir önem taşımaktadır. Şöyelki ;  Bu yılın Eylül ayında, dünya liderleri sürdürülebilir kalkınmada yeni bir gündemi kabul etmek için New York’ta Birleşmiş Milletler’de bir araya gelecek;

Yeni küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH), yoksulluğu dünyanın her yerinde ve tam anlamıyla ortadan kaldırmak için verilen tarihi taahhütle başlayarak önümüzdeki 15 yıl boyunca politikalara ve fonlamalara rehberlik edecek.

Eylül 2000’de yoksullukla savaşmak için tüm dünyanın kabul ettiği 15 yıllık ortak bir gündem olan Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin tamamlanması için de 2015 son yıl.

Binyılın Kalkınma Bildirim ve Hedefleri aşırı yoksulluk ve açlığın giderilmesi, evrensel ilk öğretime ulaşılması, cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadınların güçlendirilmesi, çocuk ölümlerinin azaltılması, anne sağlığının iyileştirilmesi, HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve gelişme ve uluslararası barış için küresel bir işbirliği geliştirilmesi. Olarak belirlenmişti. Binyıllık Kalkınma Hedefleri ile Gelir yoksulluğu, İyileştirilmiş su kaynaklarına erişim, İlköğretime kayıt oranı, Çocuk ölüm oranı gibi  birçok önemli alanda ilerleme olduğu görülmüştür.

Birleşmiş Milletlerin gündeminde yer alan;  Binyıllık Kalkınma Hedefleri kapsamında merkezi New York’da bulunan, The Light Millennium ( Işık Bin Yılı ) Sivil Toplum Kuruluşu ve Stevens Üniversitesi işbirliği çerçevesinde ;

19 Nisan 2013 tarihinde, New York’da düzenlenen “Binyılın Kalkınma Hedeflerinin Öncüsü: Atatürk” temalı konferans da sunmuş olduğumuz  “The Birth of the Celebration of Youth and Sports and the U.N.’s Agenda for Youth and the Encouragement of Sports”  ( Birleşmiş Milletler’in Genclık Ve Sporu Artarak Teşvik Eden Programı ve Gençlik ve Spor Bayramı’nın Doğuşu isimli bildiride,  

27 Nisan 2015 tarihinde, The Light Millennium, Saint Peters Universitesi , Spor Yöneticiliği Bölümü ve İşletme Bölümü,  Guarini Enstitüsü, İşbirliği ile düzenlenen, alanında uzman akademisyen, genç sporcu ve öğrencilerin katılımı ile ;  “6 Nisan  Uluslar arası Barış ve Spor Günü” etkinlikleri çerçevesinde  gerçekleştirilen  “How Sport Can Contribute Towards  Peace And Sustainable Development”  From A Social And Economic Perspectiv” isimli  Konferansta,

18 Mayıs 2015’de Gelişme ve Barış için Spor, 19 Mayıs Aatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Çerçevesinde; The Light Millennium  ve Turkish Women’s League of America ,  The Ataturk School  işbirliği ile   Park West High School  New York’ da  organize edilen  “Sports For Healthy Youth Development,  Sustaıinability And Peace” başlıklı konferans da “Youth, Sport And Peace; In A May 19 Morning! Bir 19 Mayıs Sabahı: Gençlik, Spor Ve Barış” isimli bildiride ;

“Atatürk’ün Gençlik ve sporla ilgili ilkeleri ve hedeflerinin; Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri ile örtüştüğünü ve bu çerçevede düzenlenen faaliyetler ve organizasyonları etkileyen faktörler arasında olduğunu ve bu hedef ve ilkelerin gençlik adına dünyada bir çok az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin model olarak aldığını vurgulayarak;  

 Türk Cumhuriyeti’nin gelişim dönemi içinde, Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı uygulamalarının model alınarak; “Gençlik ve Spor” başlıklarının,  Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerine dahil edilmeli, Çocukların / Gençlerin ve dolayısıyla yakin geleceğin, yetişkin insanlarının da; spor aracılığı ile sağlıklı mutlu olmalarını sağlamak, desteklemek ve sürekli kılabilmek için: Birleşmiş Milletlerin Bin yıllık Kalkınma Hedefleri içerisinde “Çocukların Oyun Haklarının Savunulması, Gençliğin Korunması ve Spor Yaygınlaştırılması” başlıklarına yer verilmelidir. Bu çerçevede yapılacak çalışmalar desteklenerek, yeni projeler geliştirilmelidir”. Şeklinde önerilerde bulunmuştuk.

12 Ağustos 2015’de “Gençlerin Sivil Katılımı” temalı düzenlenecek olan “Uluslararası Gençlik Günü”  kapsamında,  Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri için;      The Light Millennium Platformlarında sunmuş olduğumuz önerileri yenileyerek, Gençlik ve Spor temasının, Birleşmiş Milletlerin , Yeni küresel “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” içerisinde yer alması temennisi ile “12 Ağustos Uluslararası Gençlik Gününün,  Dünya Barışına, Kardeşliğine, Kalkınmaya ve Gelişmeye katkı sağlaması dileklerimle kutluyorum.

Kaynaklar :

http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/mdgoverview/

http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/news-from-new-horizons/2007/09/international-youth-day-celebrated.html

http://www.un.org/en/events/youthday

http://www.lightmillennium.org/ataturk/2013/conference.html

http://www.lightmillennium.org/ataturk/un-mdgs/s-devecioglu-youth-and-sport-may19.html

http://www.lightmillennium.org/events/may18-2015/sebahattin-devecioglu-final.pdf

http://www.lightmillennium.org/events/may18-2015/report-on-sports-for-healthy-youth-development-sustainability-peace.html

http://www.lightmillennium.org/events/sport-and-peace-invite-apr27-15.html

http://undesadspd.org/Youth/InternationalYouthDay/2015.aspx

http://www.lightmillennium.org/lmtv/2015/sebahattin-devecioglu-may-19-sports-and-peace.mp4

Sustainable Development Summit in September 2015.

International Youth Day Event 2015 :  Organized by the Inter-Agency Network on Youth Development ECOSOC Chamber, UNHQ, New York 12 August 2015 (10 AM – 1PM)

Event Programme

Share plz with #Ekospor


Sorgu: 69 sure: 1.167